บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

สร้างตัวตนเป็น Boss ด้วยการ invite นักเขียนเข้าสู่บล็อก เพื่อสร้างรายได้

MagGang ติดตาม กำลังติดตาม
เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 21:10 น.
AA 174
การเขียนบล็อกที่ MagGang เรายกพื้นที่บล็อกให้ท่านสามารถสร้างทีมงานเขียนบล็อกได้หลายคน ท่านสามารถกำหนดบทบาทของนักเขียนได้เอง

เริ่มจากเข้าเมนู บล็อกของฉัน > ตั้งค่า > ผู้ใช้ & บทบาท

ผู้ใช้ & บทบาท

สถานะ Owner สามารถจัดการบล็อกได้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเขียนบล็อก การเผยแพร่บทความ การจัดการความเห็น การปรับแต่งดีไซน์บล็อก จัดการ และกำหนดบทบาทให้แก่นักเขียน อีกทั้งยังสามารถดูรายได้ของบล็อก และเป็นผู้จัดการรายได้ รับ-ถอนเงิน ของบล็อก

ผู้สร้างบัญชี จะมีสถานะเป็น Owner
ผู้สร้างบัญชี จะมีสถานะเป็น Owner

เมื่อเพิ่มนักเขียนเข้าสู่บล็อกแล้ว สามารถกำหนดสถานะให้กับนักเขียน ซึ่งจะมีสิทธิ์ในการใช้งานต่างกัน ดังนี้

(1) Admin สามารถจัดการบล็อกในส่วนของการเขียนบล็อกและการเผยแพร่บทความ การจัดการความเห็น การปรับแต่งดีไซน์บล็อก จัดการและกำหนดบทบาทให้แก่นักเขียน อีกทั้งยังสามารถดูรายได้ของบล็อก แต่ไม่สามารถสั่งถอนเงินออกมาได้

(2) Editor สามารถจัดการบล็อกในส่วนของการเขียนบล็อกและการเผยแพร่บทความ การจัดการความเห็น และการปรับแต่งดีไซน์บล็อก ไม่สามารถจัดการเรื่องรายได้

(3) Writer สามารถเขียนบล็อกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น งานเขียนจะเป็นสถานะ draft เท่านั้น ไม่สามารถเผยแพร่บทความได้ ดังนั้น สถานะ Owner, Admin และ Editor จะเป็นผู้เผยแพร่บทความให้

สถานะต่างๆ บนบล็อก ซึ่งมีสิทธิ์ในการใช้งานต่างกัน
สถานะต่างๆ บนบล็อก ซึ่งมีสิทธิ์ในการใช้งานต่างกัน


ทั้งนี้ ยังสามารถแก้ไขการกำหนดสิทธิ์ให้นักเขียนได้ตลอดเวลา

เลือกสถานะของนักเขียน
เลือกสถานะของนักเขียน


เพิ่มนักเขียนที่เป็นสมาชิก MagGang อยู่แล้ว

เจ้าของบล็อก สามารถเชิญนักเขียนคนอื่นที่เป็นสมาชิกของ MagGang อยู่แล้ว เข้ามาเป็นทีมงานเขียนบล็อกได้จากเมนูนี้ โดยการพิมพ์อีเมลของนักเขียนที่ต้องการดึงเข้ามา และกำหนดบทบาทในขั้นตอนเดียวกัน หลังจากนั้นระบบจะแจ้งไปยังอีเมลของนักเขียนคนนั้นให้ทราบ และยอมรับการเป็นนักเขียนของบล็อกท่าน

คลิกเพิ่มนักเขียนจากเมนูนี้
คลิกเพิ่มนักเขียนจากเมนูนี้
พิมพ์อีเมลและกำหนดสิทธิ์ในขั้นตอนเดียว
พิมพ์อีเมลและกำหนดสิทธิ์ในขั้นตอนเดียว

ส่งคำเชิญทางอีเมลให้กับนักเขียนที่ยังไม่เป็นสมาชิก MagGang

เจ้าของบล็อก สามารถเชิญนักเขียนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก MagGang ให้เข้ามาเป็นทีมงานเขียนบล็อกได้จากเมนูนี้ โดยการพิมพ์อีเมลของนักเขียน และกำหนดบทบาทในขั้นตอนเดียวกัน หลังจากนั้นระบบจะแจ้งไปยังอีเมลของนักเขียนคนนั้นให้ทราบ และยอมรับการเป็นนักเขียนของบล็อกท่าน

พิมพ์อีเมลและกำหนดสิทธิ์ในขั้นตอนเดียว
พิมพ์อีเมลและกำหนดสิทธิ์ในขั้นตอนเดียว


ฟีเจอร์กำหนดสิทธิ์การใช้งานของนักเขียน ถือว่าเป็นการจัดการนักเขียนและงานเขียนอย่างมีระบบ เราอยากให้บล็อกเกอร์ใช้แพลตฟอร์มของ MagGang ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ฟีเจอร์นี้ยังมีส่วนเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้อีกช่องทางนึงค่ะ


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(1)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  

สร้างตัวตนเป็น Boss ด้วยการ invite นักเขียนเข้าสู่บล็อก เพื่อสร้างรายได้

 • บันทึก